Betonarme Çatı

Yapıların üst kısımlarını doğanın yıpratıcı etkilerinden korumak amacıyla yapılan, aynı zamanda ısı yalıtımına yarayan yapılara çatı denir. İnşaat sektörünün gelişmesi ile çok çeşitli yapı çeşitlerine bağlı olarak değişik tarz, malzeme ve estetik görünümde çatı çeşitleri de geliştirildi.
Çatı yapımında çok ciddi bir mühendislik süreci bulunmaktadır. Çünkü çatıların kar veya rüzgarın neden olduğu yükleri taşıması, dışarıdan gelen yağmur veya kar sularını bina içerisine almadan binadan uzaklaştıracak şekilde tasarımının ve inşasının yapılması gereklidir. Ayrıca dikkat edilecek hususlar arasında sadece mevsimsel koşullar değil; coğrafi koşullar da çatı yapımı sürecine etki etmektedir. Coğrafi durumlar çatının eğitime, şekline ve boyutuna verilecek şeklin belirleyicisi olabilmektedir.
Çatı inşasında kullanılan bir diğer malzeme de betonarmedir. Betonarme yapıları üstten gelecek olan etmenlere karşı korumaktadır. Betonun sağlam ve dayanıklı olması yanında estetik açıdan da genel olarak depo, garaj, spor salonları, cami, gösteri ve alışveriş merkezleri gibi binalarda bu tarz çatılar kullanılır.
Betonarme çatılarda betonarme çerçeve genel olarak kabuk veya kemer şeklinde inşa edilmektedir. Eğimleri yüzde 1 veya 2 olan betonarme çatılara teras çatı ismi verilmektedir. Teraslar genel olarak yapıyı dış etmenlere karsı koruyacak şekilde inşa edilir. Yani terasa gelen kar veya yağmur suyu bu eğim vasıtası ile toplanır ve oluklar aracılığı ile uzaklaştırılır.

Betonarme Çatı RİZKON Restorasyon İnşaat